Žonglérská skupina Ascarya o.s. Hradec Králové sdružuje lidi různého věku, názorů i zaměření, kteří našli svojí zálibu v žonglování.

Za více jak šest let naší existence jsme uspořádali nespočet workshopů a vystoupení, v kterých jsme seznamovali účastníky s žonglováním. Zaměřujeme se zejména na děti a mládež a proto spolupracujeme s různými zařízeními pro trávení volného času (nízkoprahová zařízení, tábory, domy dětí a mládeže apod.) převážně z Královéhradeckého kraje, ale nemáme problém s dojetím kamkoliv. 

Vystupujeme i na komerčních akcích jako jsou hudební festivaly, městské slavnosti, firemní akce atd. Máme připravené programy jak pro vnitřní, tak venkovní prostory.

Pokud se chcete naučit žonglovat a poznat nové lidi, určitě nás kontaktuje, stále přibíráme nové členy.